BTS Sybelle Hiper Bütünleşik Platform

Sunucu, sanallaştırma ve depolama katmanlarının bütünleşik olarak yapılandırıldığı ve kontrol edilebildiği hiper bütünleşik platformlar; sağladıkları esneklikle birlikte kullanım ve yönetim kolaylığı sayesinde, konvansiyonel yapılara göre giderek daha fazla tercih edilmektedir. Rekabetin yüksek olduğu ve çok sayıda üreticinin çok sayıda farklı çözümler sunduğu bu alanda, donanıma ve üreticiye bağımlı olma durumu dezavantaj yaratmaktadır. Altyapıda bir genişlemeye gidilme ihtiyacı oluştuğunda, kurumların mevcutta kullandıkları çözümün üreticisi ya da bu çözüm için önceden belirlenmiş olan çok sıkı donanım kriterleri ilerlemeye engel olabilmektedir.

BTS LABS’ın geliştirdiği yazılım tabanlı bulut bilişim platformu BTS Sybelle Hiper Bütünleşik Platform’un en önemli çıkış noktası donanım bağımsızlığıdır. Belirli bir senaryo özelinde, bazı performans ve donanım kriterleri doğrultusunda yapılan kolay tasarımlarla mevcut konvansiyonel donanım altyapısı bütünleşik sisteme entegre edilebilmektedir. Böylece tüm altyapının bir noktadan sonra atıl kalmasının önüne geçilmektedir. Konvansiyonel depolama üniteleri (SAN,NAS,vb.) ek depolama kaynağı olarak platform dahilinde rahatlıkla kullanılmakta ve sanallaştırma altyapısına entegre şekilde yönetilmektedir. Bununla birlikte yazılım tabanlı bulut bilişim platformunda yer alan yedekleme katmanı, yedekleme (backup/restore) işlemi için ek bir çözüme ve ürüne duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak önemli oranda maliyet avantajı sağlamaktadır.
Tek platformda yazılım tabanlı depolama, sistem sanallaştırma ve network işlevlerini bütünleşik yönetin
 • Açık platform hiper bütünleşik altyapı

 • 100% yazılım tabanlı mimari

 • Dahili hipervizör

 • Backup ve restore işlemleri web arayüzünden yönetilebilir ve monitör edilebilir

 • Stabil ve kolay genişleyebilir yapı

 • Konvansiyonel yapıların kullanımı ve backup-restore işlemleri ile maliyet avantajı sağlar

  • Copyright © 2021 BTS CSS
   Web sitemizde çerez tutulmamaktadır.