BTS Olympos Otomasyon Platform

BTS Olympos Otomasyon Platform, işletme, kampüs, veri merkezi ve servis sağlayıcı ağları için üretici bağımsız (multi-vendor) bir monitörleme ve orkestrasyon platformudur. Telemetri motoru, kural tabanlı otomasyon ve destek hizmetleri bileşenleri ile çeşitli büyüklükteki ağ altyapıları üzerinde monitörlemenin ve analizin tek bir arayüzden yapılmasına olanak sağlar.

Uyarı ve alarmlar ile ağ yöneticilerinin sistem üzerindeki kontrolünü arttırır, ilgili birimlere bildirimde bulunur ve geçmiş uyarı/alarm analizlerini yapar. Ayrıca BTS Olympos Otomasyon Platform, kural tabanlı otomasyonu sayesinde oluşturulan veya önceden tanımlanmış kurallara göre otomatik yürütme ve orkestrasyona izin verir. Üreticiye özel arıza takibi ve ürün yazılımı güncellemelerine yönelik rehberliği ile çeşitli boyutlardaki ağların yönetimini hiç olmadığı kadar kolay hale getirir.

BTS Olympos Otomasyon Platform ise birden fazla üreticinin bulunduğu basit, orta veya kompleks ağ yapılarında yöneticilere multivendor olarak aşağıdaki çözümleri sunmaktadır;
 • Monitörleme yapabilme,
 • Yönetim gerçekleştirme,
 • Alarm yaratma ve yaratılan alarma göre ilgili birimleri uyarabilme,
 • Yaratılan alarmlara göre otomasyon ve orkestrasyon yapabilme,
 • AI/ML algoritmalarını yaratma veya yaratılmış olanları ağ mimarisinde uygulayabilme,
 • Üreticilere özel arıza takibi, cihaz yazılım takibi ve güncellemelerinde rehberlik
 • Monitörleme yapabilme,
 • Yönetim gerçekleştirme,
 • Alarm yaratma ve yaratılan alarma göre ilgili birimleri uyarabilme,
 • Yaratılan alarmlara göre otomasyon ve orkestrasyon yapabilme,
 • AI/ML algoritmalarını yaratma veya yaratılmış olanları ağ mimarisinde uygulayabilme,
 • Üreticilere özel arıza takibi, cihaz yazılım takibi ve güncellemelerinde rehberlik
  Copyright © 2021 BTS CSS
  Web sitemizde çerez tutulmamaktadır.